Gravsättning.

Har man valt jordbegravning så sker oftast gravsättningen i direkt anslutning till akten. Väljer man kremation gravsätts askan en tid efter begravningen.

Gravplats med gravbrev

En gravplats med upplåtelsetid på 25 år, som redan är betald via begravningsavgiften. I denna grav gravsätter man antingen kista eller urna. Vill man så kan man köpa en gravvård via Magnoliagruppen. Man får närvara vid gravsättningen efter överenskommen tid. Man kan även låta kyrkogårdsförvaltningen sköta detta utan att anhöriga närvarar.

Gravsättas på annan plats

”Strös för vinden”. Man kan få tillstånd av länsstyrelsen att gravsätta askan i havet eller på land efter att ha ansökt om detta. Magnoliagruppen hjälper till med detta och är givetvis med vid gravsättningsceremonin, om man så vill.

Askgravlund, Askgravplats

Det här är ett nytt fenomen som finns på många kyrkogårdar idag. Dessa gravplatser ser olika ut på olika kyrkogårdar. Det kan t ex vara ett monument med metallskylt/bricka eller i form av en urngrav med natursten. Gemensamt för alla är att man får betala mellan 2000-6000:- för att få en plats där i 25 år, efter som platsen inte ingår i begravningsavgiften. Det kan liknas vid en minneslund fast man vet var askan finns. Även här har man valet att kunna närvara vid gravsättningen efter överenskommen tid.

Minneslund

Minneslunden är en anonym gravplats. Den sköts av Svenska kyrkan, utan inblandning från anhöriga eller Magnoliagruppen.