När du väljer oss.

Magnoliagruppen är alternativet till Svenska kyrkans ordning. Vi står för en mycket hög kompetens i att skapa borgerliga begravningsceremonier. Skapandet är en viktig del i vårt arbete och vi tar oss an våra uppdrag med totalt engagemang och kärlek till arbetet.

Vi samarbetar med några av de bästa begravningsentreprenörer som finns, vilket ger oss en unik möjlighet att skapa vackra, värdiga och estetiska ceremonier.

Vad händer när du väljer Magnoliagruppen?

Vi börjar gärna med ett möte hemma hos er, eller på något av våra kontor. I ett så viktigt uppdrag som detta tror vi att det personliga mötet är grundläggande för att ceremonin ska bli så personlig och vacker som möjligt.

På mötet beslutar vi vilken form begravningsceremonin ska ha. Vi beslutar om var och när ceremonin ska hållas, samt vad den ska innehålla. Om grundbeställning i form av tid, plats, kista, blommor och annons sedan tidigare är gjord på ett begravningskontor, utgår vi givetvis från detta.

Är grundbeställningen inte gjord tar vi på Magnoliagruppen gärna hand om hela uppdraget.