Lär känna Magnoliagruppen.

Magnoliagruppen är en fullvärdig borgerlig begravningsbyrå som handhar allt ifrån hämtning av den avlidne, ceremoniskapande, blommor, annons, catering, försäkringssökning, samt kistläggning/svepning. Våra kundbesök gör vi i hemmet eller på något av våra 15 kontor i Östergötland och norra Småland. Vi samarbetar med Fonus Östs begravningsentreprenörer.

Magnoliagruppen föddes som en idé för ett par år sedan. Tanken var att kunna erbjuda officianter som med specifik utbildning och träning kunde göra denna typ av akt än mer kvalitativ, personlig och vacker.

Behovet av borgerliga begravningar ökar ständigt, mycket tack vare att människor lämnar svenska kyrkan av olika anledningar. Alla människor, oavsett religion, kön eller socioekonomisk bakgrund förtjänar en vacker begravning.

Vi har tagit namnet Magnolia för att denna växt står för långsiktighet, skönhet och mångfald.

Om Magnoliablomman

Magnoliasläktet omfattar 210 arter som sinsemellan skiljer sig ganska mycket från varandra; magnolian finns både som träd eller buskar. Blommorna är ofta stora och väldoftande och finns i färgerna rosa, vit, lila och gul.

Magnoliasläktet är mycket gammalt och fanns till och med innan bina. Därför utvecklades blommorna för att pollineras av skalbaggar. Man har hittat magnoliafossiler som är över 20 miljoner år gamla.

Tryck här för att läsa mer om våra officianter.

Möt våra officianter